Titus Brandsmastraat in Roosendaal
Aan weerszijden van de Titus Brandsmastraat in Roosendaal bezit woningcorporatie AlleeWonen percelen grond. De 42 sociale huurwoningen die hier voorheen stonden zijn medio 2009 gesloopt, sindsdien ligt het terrein braak. De locatie ligt op een interessant schakelpunt, in de driehoek: Westrand, gebiedsontwikkeling Stadsoevers en de binnenstad.

       

Grondbank
AlleeWonen heeft haar grondposities ondergebracht in een grondbank. De Titus Brandsmastraat is één van de 14 posities. Vastgoedvraag werkt voor deze grondbank, met als doel posities qua ontwikkeling te activeren en tot verkoop, bestemmingswijziging, danwel tot ontwikkeling te brengen.

 


Anderen bekeken ook:

Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits
SAAB-garage Roosendaal
Activeren van ontwikkeling en in
verkoop brengen van grondpositie
Jac Vosstraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie danwel activeren ontwikkeling en verkopen