Deltaterrein/Sportpark Albrandswaard in Poortugaal
Als vervanging voor de Sporthal Rhoon wenst de gemeente een nieuwe sporthal te realiseren. Met de realisatie van deze sporthal ziet de gemeente mogelijkheden voor het realiseren van aanvullende commerciële functies zoals een zwembad, zorghotel, dojo, fitness, wellness en gezondheidsdiensten.


Als voorkeurslocatie is het terrein van Delta Psychiatrisch Centrum in beeld. In nauwe samenwerking met Delta worden mogelijkheden onderzocht. Als alternatief heeft de gemeente een locatie in het huidige Sportpark Albrandswaard. Door middel van een marktconsultatie wordt de interesse van de commerciële functies in de markt getoetst en de haalbaarheid geconcretiseerd. 

   
Presentatie Gemeenteraad 10 juni 2014


Clusterprojecten
Dit project maakt onderdeel uit van drie clusterprojecten van gemeente Albrandswaard. De aanleiding voor gemeente is de gemeentelijke verplichting om te voorzien in sportaccommodaties voor sportgym. Onder andere de binnensportfaciliteiten voor het onderwijs in Poortugaal voldoen niet meer. Ook zal er binnen enkele jaren geïnvesteerd moeten worden in de binnensportfaciliteiten in Rhoon. Daarbij ziet de gemeente graag een clustering van sport- en ontspanningslocaties in meerdere multifunctionele accommodaties ('MFA'). De dynamiek die door clustering van verschillende functies ontstaat, zorgt voor aantrekkelijke plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarmee leveren de te realiseren projecten een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang binnen gemeente Albrandswaard. Het in februari 2014 gepubliceerde artikel in De Indruk, geeft een goed overzicht van onderstaande drie clusterprojecten. Ook de kaart hieronder geeft een beeld van de drie clusterprojecten (groen) en de ligging van de basisscholen (grijs).Meerwaarde Vastgoedvraag

  • Ruime kennis en ervaring met binnenstedelijke projecten
  • Specialist in sportvastgoed en multifunctionele accommodaties
  • Samenwerking en creëren van draagvlak bij stakeholders
  • Optimaliseren ruimtebehoeften door programma’s slim in elkaar te schuiven
  • Marktconsultatie voor commercieel programma

Team Vastgoedvraag
Aan de drie clusterprojecten werken mee: Frederik (projectondersteuner), Vladimir (visuals) en Jurgen (projectleider).

 


Anderen bekeken ook:

Titus Brandsmastraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie naar
nieuwbouwwoningen
Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits
Julianadriehoek Rhoon
Ontwikkeling clusterproject voor sport
en ontspanning als uitbreiding
op bestaande basisschool