Julianadriehoek in Rhoon
Vanwege de fusie tussen de basisscholen Julianaschool en De Wegwijzer bestaat de behoefte om de Julianaschool uit te breiden met circa 7 klaslokalen. Daarnaast wenst Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard in het gebouw van de Julianaschool te worden opgenomen. Verder bestaat het programma uit een gymzaal en multifunctionele ruimten voor ontmoeting/leren/sport/bewegen en gezondheidsdiensten.

    


In de definitiefase wordt vanuit verschillende invalshoeken een afweging gemaakt welke programmadelen op de locatie Julianadriehoek of de verderop gelegen locatie Klepperwei worden gerealiseerd. Niet alleen worden ruimtelijke en financiële invalshoeken onderzocht, maar ook de (on)mogelijkheden voor verkeersafwikkeling en parkeren in het centrum van Rhoon.


Clusterprojecten
Dit project maakt onderdeel uit van drie clusterprojecten van gemeente Albrandswaard. De aanleiding voor gemeente is de gemeentelijke verplichting om te voorzien in sportaccommodaties voor sportgym. Onder andere de binnensportfaciliteiten voor het onderwijs in Poortugaal voldoen niet meer. Ook zal er binnen enkele jaren geïnvesteerd moeten worden in de binnensportfaciliteiten in Rhoon. Daarbij ziet de gemeente graag een clustering van sport- en ontspanningslocaties in meerdere multifunctionele accommodaties ('MFA'). De dynamiek die door clustering van verschillende functies ontstaat, zorgt voor aantrekkelijke plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarmee leveren de te realiseren projecten een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang binnen gemeente Albrandswaard. Het in februari 2014 gepubliceerde artikel in De Indruk, geeft een goed overzicht van onderstaande drie clusterprojecten. Ook de kaart hieronder geeft een beeld van de drie clusterprojecten (groen) en de ligging van de basisscholen (grijs).Meerwaarde Vastgoedvraag

  • Ruime kennis en ervaring met binnenstedelijke projecten
  • Specialist in sportvastgoed en multifunctionele accommodaties
  • Samenwerking en creëren van draagvlak bij stakeholders
  • Optimaliseren ruimtebehoeften door programma’s slim in elkaar te schuiven
  • Marktconsultatie voor commercieel programma

Team Vastgoedvraag
Aan de drie clusterprojecten werken mee: Frederik (projectondersteuner), Vladimir (visuals) en Jurgen (projectleider).

 


Anderen bekeken ook:

Tijdelijk Wonen Uden
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand
vastgoed en woonunits
Delta/Sportpark Poortugaal
Ontwikkeling clusterproject voor sport
en ontspanning als uitbreiding op
bestaand sportpark
SAAB-garage Roosendaal
Activeren van ontwikkeling en in
verkoop brengen van grondpositie