Tijdelijk Wonen in Uden
In het Koersplan van woningcorporatie Area wordt een stevige ambitie neergezet: 100 mobiele wooneenheden in Uden de komende jaren. Voor en samen met gemeente Uden en Area wordt de haalbaarheid voor ontwikkeling en realisatie van tijdelijke woningen in Uden onderzocht. Woningen met een korte(re) exploitatieduur, voor doelgroepen die de gemeente en woningcorporatie écht nodig hebben. Onderzocht worden locaties om tijdelijke nieuwbouwwoningen te realiseren en bestaand vastgoed om te transformeren naar een tijdelijke woongebouwen.

        

 

Area bouwt 50 tijdelijke woningen
Als uitvloeisel van het onderzoek, zijn Area en de gemeente Uden overeengekomen dat op het braakliggende terrein op de hoek van de Loopkantstraat en President Kennedylaan 15 tot 20 appartementen worden ontwikkeld. Daarnaast worden op het braakliggende terrein aan de Muntmeester, ter hoogte van de Reaal circa 35 appartementen ontwikkeld. Deze appartementen hebben een  oppervlak variërend tussen de 30 en 40 m2. Ze worden met een levensduur van 20 jaar gebouwd in het kader van het project “Tijdelijk (be)wonen”.


Artikel uit Brabants Dagblad, 15 september 2015


Opdrachtgever aan het woord
"Jurgen heeft ons op weg geholpen met de ontwikkeling van "De Tijdelijke Area-woning". Een woning met een tijdelijke exploitatieduur voor de doelgroep die ons echt nodig heeft. Jurgen heeft met veel enthousiasme, kennis en projectleiding meegeholpen aan de (concept)ontwikkeling van dit product. We deden dat samen in een creatief en dynamisch proces waar het Jurgen zijn taak was om kennis toe te voegen, te ondersteunen en te zorgen dat alle creatieve energie uiteindelijk wel iets op levert. Dus van wild idee, naar een haalbare business case. Dat deed hij op een mooie manier. Hij bood ruimte voor het creatieve proces, verzilverde de goede ideeën en bood structuur waar nodig. En dat op een prettige, bescheiden en deskundige wijze. De tijdelijke Area-woning is een stukje van Jurgen geworden. Fijne samenwerking Jurgen!"

Peter van Antwerpen | teamcoach vastgoedontwikkeling Area

 


Anderen bekeken ook:

Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits
Tijdelijk Wonen 's-Hertogenbosch
Procesbegeleiding voor opstellen
business cases tijdelijke woningen in
bestaand vastgoed en woonunits
Titus Brandsmastraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie naar
nieuwbouwwoningen