Toekomstvisie Sportpark De Omloop in Rhoon
WCR en V.V. Rhoon zijn de twee sportclubs die hun thuis hebben op Sportpark De Omloop. Samen goed voor zo'n 1.000 sportieve leden. Beide clubs willen groeien en verder ontwikkelen. Maar Sportpark De Omloop loopt - letterlijk - tegen haar fysieke grenzen aan. De clubgebouwen zijn ruim 40 jaar oud en voldoen niet meer. Er is behoefte aan een extra kunstgrasveld. En dat de parkeerdruk te hoog is, een understatement.

    

Vraagstelling
De sportclubs en gemeente hebben behoefte aan een duidelijk kader voor de toekomst. Wat kan wel en wat kan niet op de huidige locatie? Hoe ziet het wensbeeld er voor de korte termijn en lange termijn uit? En hoe kunnen de clubs hierin acteren? Door een Toekomstvisie te ontwikkelen voor het sportpark worden deze kaders helder. En kunnen de clubs mogelijke investeringsbeslissingen nemen?Aanpak
Vanuit een aantal workshops wordt de probleemanalyse helder en wordt gewerkt aan een aantal scenario's met oplossingsrichting voor de toekomst van Sportpark De Omloop. De insteek van het proces is gericht op co-creatie tussen sportclubs en gemeente. Dat wil zeggen dat alle deelnemers invloed hebben op zowel het proces als het resultaat. Daarnaast heeft de Sportstichting Albrandswaard een adviesrol.

Meerwaarde Vastgoedvraag

  • Vertrouwen als vertrekpunt voor de samenwerking met sportclubs en gemeente
  • Ruime ervaring met de context van sportaccommodaties
  • Bedreven in optimaliseren van ruimtebehoeften door programma’s slim in elkaar te schuiven
  • Opzetten investeringsmodellen
  • Opstellen besluitvormingsdocumenten

 


Anderen bekeken ook:

Delta/Sportpark Poortugaal
Ontwikkeling clusterproject voor sport
en ontspanning als uitbreiding op
bestaand sportpark
Sportpark Jacobskamp
Ontwikkeling van nieuw clubgebouw
voor drie sportverenigingen
Tijdelijk Wonen Uden
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand
vastgoed en woonunits